Op deze pagina vind je een overzicht van de allerbeste Multatuli boeken. We starten met een, op chronologische volgorde gezet, overzicht van zijn gehele bibliografie, met daarbij dus ook zijn nieuwste werken. Dit overzicht wordt gevolgd door een korte biografie van deze befaamde schrijver. Aan het eind van dit artikel vind je tenslotte ook nog een langere beschrijving van zijn top 10 beste boeken.

Bibliografie Multatuli

 • Geloofsbelydenis (1859)
 • Indrukken van den dag (1860)
 • Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy (1860)
 • Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel (1860)
 • Het gebed van den onwetende (1861)
 • Wys my de plaats waar ik gezaaid heb (1861)
 • Minnebrieven (1861)
 • Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie (1862)
 • IDEEN I (1862)
 • Japansche gesprekken (1862)
 • De school des levens (1863)
 • IDEEN II (1864 – 1865)
 • De bruid daarboven. Tooneelspel in vijf bedrijven (1864)
 • De zegen Gods door Waterloo (1865)
 • Franse rymen (1865)
 • Herdrukken (1865)
 • Verspreide stukken (1865)
 • Een en ander naar aanleiding van Bosscha’s Pruisen en Nederland (1867)
 • Causerieën (1869 – 1870)
 • De maatschappij tot Nut van den Javaan (1869)
 • IDEEN III (1870 – 1871)
 • Millioenen-studiën (1870 – 1873)
 • Divagatiën over zeker soort van Liberalismus (1870)
 • Nog eens: Vrye arbeid in Nederlandsch Indië (1870)
 • Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (1871)
 • Brief aan den koning (1872)
 • IDEEN IV (1872)
 • IDEEN V (1873)
 • IDEEN VI (1873)
 • IDEEN VII (1874 – 1877)
 • Vorstenschool, drama in 5 bedrijven (1875)

Biografie Multatuli

Achter het pseudoniem Multatuli gaat de Nederlandse schrijver Eduard Douwes Dekker schuil. Deze ambtenaar kwam op jonge leeftijd in Nederlands-Indië terecht, en beschreef in zijn werk vooral de wantoestanden die hij om zich heen zag. Beroemd is met name zijn Max Havelaar geworden, misschien wel het meest befaamde boek uit de Nederlandse literatuur.

De top 10

Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy

Wat kun je anders dan stamelen bij zo’n meesterwerk? Op grootse wijze neemt Multatuli ons mee naar de harde koloniale werkelijkheid van Nederlands-Indië in de 19e eeuw. Een geniaal boek dat het wereldbeeld van hele generaties compleet veranderde.

Bol.com: Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy

IDEEN I

Multatuli gaf voor het uitbrengen van elk deeltje van zijn ‘ideeën’ of ‘IDEEN’ de mogelijkheid voor de lezer om hierop in te tekenen, om zo de kosten wat te spreiden. Door het fragmentarisme dat dit opleverde, raakt de huidige lezer wel eens het overzicht kwijt. Maar wat er uiteindelijk te lezen valt, is meer dan de moeite waard.

Bol.com: IDEEN I

Woutertje Pieterse

Eén van de beste verhalen in de diverse ‘IDEEN’ was de geschiedenis van Woutertje Pieterse, dat na de dood van Multatuli tevens gebundeld werd uitgegeven. Een schitterend, tijdloos werk over jeugdig enthousiasme in een kleinburgerlijke omgeving.

Bol.com: Woutertje Pieterse

Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten

Een heerlijk satirisch stuk is dit werk van Multatuli, waarin hij waarschuwt tegen het alsmaar specialistischer worden van de mens en samenleving. Erg geestig beschreven werk en een mooi beeld van hoe er 150 jaar geleden tegen specialisatie werd aangekeken.

Bol.com: Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten

IDEEN IV

Dit vierde deel van de IDEEN staat weer boordevol overwegingen, stellingnames, verhalen en aforismen. Gezamenlijk geven ze een unieke inkijk in de geest en wereld van één van Neerlands grootste schrijvers.

Bol.com: IDEEN IV

Minnebrieven

Een bijzonder boek in de bibliografie van Multatuli zijn diens Minnebrieven. Dit is een roman met hierin brieven verwerkt van onder andere Dekker’s vrouw. Fictie en non-fictie lopen in dit unieke werk constant door elkaar.

Bol.com: Minnebrieven

IDEEN III

Dit derde deel van de IDEEN mag in de top 10 eveneens niet ontbreken. Hoewel de IDEEN minder bekend zijn dan Max Havelaar, bevatten zij zoveel literaire schoonheid dat ze eigenlijk in elke Nederlandse boekenkast zouden moeten staan.

Bol.com: IDEEN III

Indrukken van den dag

Dit razend interessante, tweedelige werk is een verzameling brieven en essays van Multatuli, veelal over dezelfde thematiek als Max Havelaar: het wanbeleid van het koloniale regime in het Nederlands-Indië van de 19e eeuw.

Bol.com: Indrukken van den dag

Vorstenschool, drama in 5 bedrijven

Multatuli schreef diverse toneelstukken, en Vorstenschool is ongetwijfeld zijn bekendste. Het gaat over goed leiderschap, overspel en de relatie tussen vorst en volk. Veel sociale thema’s waar Multatuli graag over schreef, spelen ook in Vorstenschool weer een rol.

Bol.com: Vorstenschool, drama in 5 bedrijven

Nog eens: Vrye arbeid in Nederlandsch Indië

Een nieuw pamflet van Multatuli, over de zin en onzin van de zogenoemde ‘vrije arbeid’, een systeem dat vooral bij de liberalen van die tijd populair was. Een schitterend en humoristisch werk, bij tijd en wijle bijtend sarcastisch en nog altijd zeer goed leesbaar.

Bol.com: Nog eens: Vrye arbeid in Nederlandsch Indië