Op deze pagina vind je een overzicht van het beste werk van de Friese schrijver Hylke Speerstra. We starten met een overzicht van de bibliografie van deze auteur, en zullen dat doen in chronologische volgorde. We vervolgen met een korte biografie van Speerstra. Aan het eind van dit artikel vind je tenslotte ook nog een langere beschrijving van zijn top 10 beste boeken.

Bibliografie Hylke Speerstra

 • Met de kloten voor het blok: schippersverhalen (1970)
 • De laatste echte schippers: binnenvaart onder zeil (1973)
 • Schippers van de zee: de laatste kustvaarders onder zeil (1975)
 • Bij nacht en ontij: slepers, bergers, baggeraars (1977)
 • Speerstra omnibus: de laatste generatie echte schippers (1980)
 • Bloot voor de dokter: humor uit de spreekkamer (1982)
 • Helden van de armoe: schaatsverhalen (1992)
 • De koude erfenis: verhalen van het ijs (1998)
 • Het wrede paradijs: het levensverhaal van de emigrant (2000)
 • De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers (2001)
 • De oerpolder: het boerenleven achter de dijken (2007)
 • IJsliefde: schaatsverhalen (2008)
 • De koude kruistocht (2009)
 • Liefde op smalle ijzers (2009)
 • De troostvogel: het verhaal van twee Friese families (2013)
 • Op klompen door de dessa: Indiëgangers vertellen (2015)

Biografie Hylke Speerstra

De Fries Hylke Speerstra was naast schrijver ook een tijd lang journalist en (hoofd)redacteur, onder andere bij de Leeuwarder Courant. Na zijn pensioen kon hij zich volledig richten op het schrijven van boeken. Ook dat werk is echter vrijwel altijd gebaseerd op waargebeurde verhalen.

De top 10 boeken van Hylke Speerstra

De troostvogel: het verhaal van twee Friese families

Een fascinerend werk dat twee arme families uit het dorpje Hichtum volgt. Beide verlaten het Friese dorp; de ene familie komt in Amerika terecht, de ander in Duitsland. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, staan de nazaten tegenover elkaar in de vuurlinie. Het beste werk van deze schrijver, die op grootste wijze een kleine familiegeschiedenis in het wereldtoneel uitlicht.

Bol.com: De troostvogel: het verhaal van twee Friese families

Liefde op smalle ijzers

Zodra de schaatsen uit het vet mogen komen, ontwaakt het platteland. Ineens zijn zelfs de kleinste en meest afgelegen dorpjes makkelijk aan te rijden. Speerstra was zelf een fervent schaatsenrijder, en dat is te merken uit zijn liefde voor deze sport.

Bol.com: Liefde op smalle ijzers

Bloot voor de dokter: humor uit de spreekkamer

Een typisch werk van Speerstra, waarin hij verhalen uit de spreekkamer opdist die hem door de jaren heen zijn toevertrouwd. Plaats van handeling is de praktijk van een plattelandsarts in Friesland, zo rond de Tweede Wereldoorlog.

Bol.com: Bloot voor de dokter: humor uit de spreekkamer

De koude erfenis: verhalen van het ijs

Nog meer schaatsverhalen in De koude erfenis, waarin rasverteller Speerstra ons andermaal mee het ijs opneemt. De meest fantastische, maar waargebeurde, verhalen worden met veel plezier door deze auteur opgedist.

Bol.com: De koude erfenis: verhalen van het ijs

De oerpolder: het boerenleven achter de dijken

Wie het natuurlandschap tegenwoordig bekijkt, vergeet wel eens dat al die grond ooit met veel pijn en moeite in cultuur is gebracht. Dit geweldige boek is een ode aan die zwoegers, die hun leven lang moesten vechten tegen het water en de elementen.

Bol.com: De oerpolder: het boerenleven achter de dijken

Helden van de armoe: schaatsverhalen

Alweer het derde boek over schaatsen in deze top 10. Er zijn dan ook maar weinig schrijvers die zo mooi over het ijs kunnen schrijven als Speerstra. Dit boek gaat over de pure armoede op het platteland, waar met winterse wedstrijden een paar broodnodige extra stuivers kon worden bijverdiend.

Bol.com: Helden van de armoe: schaatsverhalen

Het wrede paradijs: het levensverhaal van de emigrant

Een bij vlagen schrijnende geschiedenis over de emigratie uit Nederland na de Tweede Wereldoorlog, met name naar Amerika. Over de dromen van die tijd, en de harde werkelijkheid in de nieuwe wereld. Over een leven dat zo vaak ook gepaard ging met heimwee naar het eigene.

Bol.com: Het wrede paradijs: het levensverhaal van de emigrant

De koude kruistocht

Deze elf nieuwe schaatsverhalen werden uitgebracht vanwege het 100-jarig jubileum van de vereniging Friesche Elf Steden. Wie beter dan Speerstra kon dit werk verzorgen? Een ode aan de Tocht der Tochten, en alle ontberingen die daarbij horen.

Bol.com: De koude kruistocht

Bij nacht en ontij

Voor dit boek verzamelde Speerstra herinneringen van slepers, bergers en baggeraars, avonturiers die bij nacht en ontij het landschap van Nederland voorgoed hebben vormgegeven. Een serie prachtige portretten, vol liefde gemaakt.

Bol.com: Bij nacht en ontij

Op klompen door de dessa: Indiëgangers vertellen

Speerstra verstaat als ex-journalist de kunst van het luisteren. Hier pent hij de verhalen neer van de Indiëgangers, vaak nog jonge jongens die eind jaren ’40 naar Nederlands-Indië werden gestuurd voor de zogenoemde ‘politionele acties’.

Bol.com: Op klompen door de dessa: Indiëgangers vertellen