Wat zijn de beste boeken over economie? Omdat economie een prachtig en belangrijk vak is, vinden wij het de moeite waard om hier een goed boek over te lezen. Hieronder vind je de beste boeken over economie.

Snel overzicht: Deze boeken over economie raden we aan per categorie

Aanrader per categorie:Beste uit de test:
Beste inzicht in alledaagse economieFreakonomics – Steven Levitt en Stephen J. Dubner: Dit boek brengt economie dicht bij het volk, vermengd met ongewone onderwerpen zoals popcultuur en de sociaaleconomische achtergronden van kindernamen. We vinden dit boek ideaal voor degenen die op zoek zijn naar een luchtige maar informatieve benadering van economie. >> Check laagste prijs
Beste inzicht in Keynesiaanse theorieHoeveel is genoeg? – Robert Skidelsky: Dit boek biedt een beknopt maar diepgaand overzicht van Keynes’ theorieën. We waarderen de manier waarop het een complexe economische theorie toegankelijk maakt voor een breed publiek. >> Check laagste prijs
Beste analyse van welvaartKapitaal in de 21e eeuw – Thomas Piketty: In dit boek analyseert Piketty de inkomensverschillen vanaf de industriële revolutie tot nu. We vinden het bewonderenswaardig hoe hij de groei van welvaart in relatie brengt tot economische productie en de mogelijke gevolgen voor de samenleving. >> Check laagste prijs

Freakonomics: een tegendraadse econoom ontdekte de verborgen kant van bijna alles – Steven Levitt en Stephen J. Dubner

Dit boek zou je kunnen omschrijven als ‘economie voor het volk’. Om het boek behapbaar te maken heeft men er namelijk voor gekozen om ongebruikelijke onderwerpen te vermengen met economie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als popcultuur of de sociaaleconomische achtergronden van kindernamen.

Hoeveel is genoeg? – Robert Skidelsky

Keynes is zeer belangrijk in de economische wetenschap. Velen kennen Keynes als econoom die pal stond voor sparen in tijden van voorspoed en investeren in tijden van tegenspoed. Voor een beknopte maar nog steeds inhoudelijk zeer uitgebreide vertelling van Keynes theorieën is het lezen van dit boek zeer aan te raden.

Kapitaal in de 21e eeuw – Thomas Piketty

Het boek van de Franse econoom Thomas Piketty was meteen een kaskraker. Hij beschrijft op indrukwekkend duidelijke en grondige wijze de inkomensverschillen en welvaart in de westerse wereld. Dit doet hij vanaf de industriële revolutie in Europa vanaf 1760 tot aan de huidige tijd. Zijn these is dat het lijkt dat de welvaart sneller groeit dan het tempo van de economische productie en dit ziet hij als een probleem. Het kan namelijk leiden tot economische of/en daarmee politieke instabiliteit. Als oplossing ziet hij een wereldwijde ‘weeldebelasting’.

De welvaart van landen – Adam Smith

Dit boek stamt uit het begin van de Industriële revolutie, 1776. Toch is het nog immer van grote waarde. Smith behandelt onder meer de vrije markt (de ‘onzichtbare hand’), productiviteit en arbeidsverdeling. Volgens hem verkrijgt een land welvaart uit de productie van goederen en diensten.

The great transformation: the political and economic origins of our time – Karl Polanhi

In dit boek worden sociologie, geschiedenis en economie aan elkaar verbonden. Veranderingen veroorzaakt door de Industriële Revolutie vanaf midden achttiende eeuw worden vanuit economisch als wel sociaal perspectief benaderd. Hierbij pleit het boek tegen de vrije markt en voor sturing van de overheid.

The general theory of employment, interest and money – John Keynes

Je kunt natuurlijk de biografie van Keynes door Skidelsky lezen, maar dit is de originele bron. Je leest Keynes hiermee uit eerste hand en zodoende kun je er je eigen interpretatie op loslaten. Deze theorie vormt een van de bases van de macro-economische strategieën van tegenwoordig.

Ons feilbaar denken – Daniel Kahneman

Deze auteur, die van huis uit psycholoog is, kreeg in 2002 de Nobelprijs voor de economie. In dit boek stelt hij dat de mens niet als een volledig verstandelijke besluitmaker kan worden gezien. Mensen kun namelijk vooringenomen zijn, volgen in hun handelen niet altijd de economische principes en de factor geluk speelt altijd een rol.

De economie van overvloed – John Kenneth Galbraith

Dit Amerikaanse boek stamt uit 1958 en stelt dat weelde en overvloed voordelen met zich meebrengen. In de economische ongelijkheid tussen de rijke bovenlaag (de privésector) en de arme onderlaag (publieke sector) ziet ongelijkheid als een sterke ‘pullfactor’. Het biedt hoop voor de onderlaag en daarmee creëert men kansen.

Het menselijk handelen: een economische verhandeling – Ludwig von Mises

Dit boek pleit voor de vrije markt. Dit zou de voorgaande twee eeuwen namelijk de motor van technologische vooruitgang en welvaartsgroei zijn geweest. Regeringen zouden daarom de markt zoveel mogelijk hun gang moeten laten gaan.

Dit kan toch niet waar zijn – Joris Luyendijk

In dit boek biedt Joris Luyendijk een zeer kritische blik op de westerse bankensector. De schulden zijn hoger dan ooit tevoren. Twee jaar lang heeft hij zich in Londen te midden van bankiers begeven. Dit gaf hem een goede inkijk in de bankenwereld. De financiële instellingen beschikken heden ten dage over zoveel macht, dat ze in staat zijn om de wereld in de financiële afgrond te doen storten.