Hier bestel je boeken voor de basisschool

Om onderwijs te volgen op een basisschool in Nederland, hoef je zelf geen leerboeken te bestellen. Alle lesmaterialen worden door de school aangeschaft en ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Toch kan het fijn zijn om thuis aan de slag te gaan met extra verdieping van een bepaald onderwerp of om bepaalde zaken extra te oefenen. En natuurlijk wordt er op de basisschool lekker veel gelezen en hebben kinderen (lees)boeken nodig voor boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken. Hier lees je waar je deze boeken die je gebruikt op de basisschool het beste kunt bestellen.

Schoolboekenthuis speciaal voor de basisschoolleerling

www.schoolboekenthuis.nl verkoopt actuele leermethoden en oefenboekjes voor het basisonderwijs. Ze zijn per stuk te bestellen en alle lesmethoden van de gangbare educatieve uitgeverijen zijn verkrijgbaar. Het zijn dus exact dezelfde boeken als die gebruikt worden op basisscholen. Niet alleen de boeken voor rekenen en taal zijn te koop, ook alle overige vakken als biologie, aardrijkskunde en verkeer worden aangeboden. Naast de basis- en oefenboeken zijn tevens de antwoordenboekjes te koop. Voor de kleuters uit groep 1 & 2 is er lesmateriaal te krijgen om te kleuren en te tekenen en om cijfers en letters te maken. De leesboeken zijn op de site handig ingedeeld op AVI-niveau en er staan voorleesboeken voor specifieke leeftijden in de webshop.

Heutink voor scholen, maar ook voor de particulier

De website www.heutink.nl is niet alleen bedoeld voor scholen en leerkrachten, ook als particulier kun je hier je bestelling plaatsen. Ze bieden onder andere oefenboeken rekenen en spelling vanaf groep 3 en een oefenboek specifiek om tafels onder de knie te krijgen. Om een zomerdip te voorkomen, kun je er per groep ‘Het grote vakantieboek rekenen’ bestellen. Voor de onderbouw van de basisschool zijn er speciale oefenschriften en oefenblaadjes te koop voor de eerste woorden.

Uitgeverij Zwijsen is al 175 thuis in het basisonderwijs

Uitgeverij Zwijsen levert leermiddelen voor zowel school als thuis. Op de website www.zwijsen.nl kun je heel makkelijk boeken selecteren op leeftijd, maar ook op jaargroep. Je krijgt dan een overzichtelijke presentatie van leerboeken en leesboeken maar ook van educatief spelmateriaal.

Divers aanbod Bookspot

Op de website www.bookspot.nl vind je een groot aanbod aan boeken voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Bijvoorbeeld werkboekjes om spelling te oefenen en einddoelenschriften rekenen per groep. Maar ook materiaal om het verkeersexamen te oefenen en speciale rekenschriften om sommen in te maken. Om je kind te helpen met voorbereiden op de Cito-toetsen kun je er per groep Cito-toetsen oefenboeken kopen. Ook voor de eerste basisschoolgroepen (groep 1 & 2) zijn er boekjes verkrijgbaar om de woordenschat van de kleuters te vergroten. Bijvoorbeeld de boekenreeks ‘Kiki en Pelle’.

Dedicon voor leerlingen met een leesbeperking

Wanneer je kind een leesbeperking heeft, bijvoorbeeld door dyslexie of slechtziendheid, kun je via www.dedicon.nl aangepaste schoolboeken aanschaffen. Dit kan via de basisschool, maar je kunt het ook zelf bestellen. Er zijn ruim 7.500 schoolboeken beschikbaar voor het basisonderwijs. Je kunt dan denken aan gesproken schoolboeken, boeken met braille en vergrotingen. Ook vind je er aangepaste leesboeken.

Oefenen met de reguliere boekenwinkels

Op de websites van de grote boekenhandels vind je een groot assortiment aan oefenboekjes voor leerlingen in het basisonderwijs. Oefenen met taal, met rekenen, met aardrijkskunde, voor bijna alle vakken en alle groepen zijn er oefenboekjes verkrijgbaar. Je bestelt ze onder meer op www.paagman.nl, www.bol.com, www.donner.nl en www.bruna.nl. Ook zijn er oefenboeken verkrijgbaar om je thuis voor te bereiden op de Cito-toetsen.

Succes!