Zo lezen leerlingen voor de niveaus 1 tot en met 6

Jongeren die op de middelbare school zitten moeten een verplicht aantal boeken per jaar lezen. Omdat niet iedereen op hetzelfde niveau kan lezen, zijn er speciale niveaus ontwikkeld. Deze niveaus gaan van 1 tot en met 6 (van belevend lezen tot academisch lezen), waarbij 1 het meest eenvoudige niveau is en 6 het meest ingewikkelde. Bij elk niveau horen speciale boeken, en de leerling die nog niet weet welk niveau bij hem of haar past kan een test hiervoor doen. Lees hier alvast alles over de verschillende niveaus en boeken.

Lezen voor de leeslijst: niveau 1

Niveau 1 is het niveau dat geschikt is voor leerlingen die (nog) niet zo vaak lezen, en het niveau wordt ook wel belevend lezen genoemd. Kenmerken van de boeken op deze lijst zijn bijvoorbeeld dat de boeken niet te dik zijn, en dat er niet meerdere verhaallijnen in elkaar overlopen. Ook gaan deze boeken meestal over verhalen die herkenbaar zijn voor de leerling, zoals verhaallijnen die ze zelf ook al eens hebben meegemaakt. Het boek moet ook een fijn einde hebben, een open einde past absoluut niet bij het leesniveau 1. Een leerling die leest op niveau 1 wil vooral geamuseerd worden door een boek, omdat hij of zij waarschijnlijk zelf niet zo snel een boek zou oppakken. Het lezen van een boek moet voor deze leerling zo luchtig zijn, dat hij of zij verder wil lezen en daarna misschien zelfs nog een boek wil lezen. Goede voorbeelden van boeken in niveau 1 zijn Blauwe Plekken van Anke de Vries, De brief voor de koning van Tonke Dragt of De geur van groen van Pamela Sharon.

>> Kies hier direct een geschikt boek uit (jeugdboeken).

>> Kies hier een officieel boek voor niveau 1 van de website van de bibliotheek

Lezen voor de leeslijst: niveau 2

Leesniveau 2 staat bekend als herkennend lezen, en is bedoeld voor de leerling die iets meer ervaring heeft met het lezen van boeken. Voor boeken van niveau 2 is het kenmerkend dat ze een meeslepend, en soms ook een spannend verhaal vertellen. De leerling blijft dan vaak al vanzelf in de het verhaal hangen, omdat hij of zij wilt weten hoe het afloopt. Hierdoor raakt de leerling extra gemotiveerd om in de toekomst weer een boek op te pakken. Toch is de verhaallijn niet te ingewikkeld: er vinden geen grote tijdsprongen plaats, en meestal wordt het verhaal ook maar door één persoon verteld. De leerling die op niveau 2 leest vindt het meestal leuk om met klasgenoten over het spannende verhaal te lezen, en vindt het fijn als hij of zij karaktereigenschappen van personages herkent. Eén van de belangrijkste eigenschappen van een boek op niveau 2 is dat het altijd fictie is. Voorbeelden van deze boeken zijn Bloedgeld van Simone van der Vlugt, De Hongerspelen van Suzanne Collins of De ogen van de condor van Lydia Rood.

>> Kies hier direct een geschikt boek uit (jeugdboeken).

>> Kies hier een officieel boek voor niveau 2 van de website van de bibliotheek

Lezen voor de leeslijst: niveau 3

Leesnviveau 3 wordt ook wel reflecterend lezen genoemd, en is bedoeld voor leerlingen die graag een boek erbij pakken. Deze leerlingen hoeven niet per se een verhaal te lezen dat aansluit bij hun beleveingswereld, want ze kunnen zich ook inleven in andere werelden. Boeken die op de leeslijst van niveau 3 staan worden ook regelmatig door volwassenen gelezen, en vallen vaak in de categorie literaire romans. Het zijn verhalen waar de leerlingen nog lang over na kunnen denken, en waar ze vaak zelfs met klasgenoten over dicussiëren. Andere kenmerken van een boek uit de leeslijst van niveau 3 zijn ingewikkelde verhaallijnen, opvallende tijdssprongen en meerdere personages die het verhaal vertellen. Voorbeelden van deze boeken zijn Bizar van Sjoerd Kuyper, De bijzondere woorden van Gioia van Enrico Galiano en De jongen in de gestreepte pyjama van John Boyle.

>> Kies hier direct een geschikt boek uit (jeugdboeken).

>> Kies hier een officieel boek voor niveau 3 van de website van de bibliotheek

Lezen voor de leeslijst: niveau 4

Het niveau 4 op de leeslijst voor leerlingen staat ook wel bekend als interpreterend lezen. Leerlingen die een boek op deze lijst kiezen zijn van zichzelf al erg geïnteresseerd in lezen, en ze vinden het geen probleem om uren met een boek bezig te zijn. Daarnaast zien deze leerlingen een diepere betekenis in het verhaal van een boek: ze analyseren de teksten, en lezen niet enkel wat er staat, maar denken ook na over wat er mee bedoeld wordt. Op dit niveau worden voornamelijk literaire romans gelezen, waarbij meerdere verhaallijnen door elkaar heen lopen. Ook komt er soms informatie in deze romans voor waarbij een algemene kennis (over bijvoorbeeld cultuur of geschiedenis) van belang is. Zonder deze kennis, kan het boek te intensief zijn. Leerlingen die op dit niveau lezen, leren om verbanden te leggen, en ze leren door de literatuur bepaalde maatschappelijke dingen. Boeken die op de leeslijst van niveau 4 staan zijn bijvoorbeeld De naam van mijn vader van Rindert Kormhout, Extreem luid en ongelofelijk dichtbij van Jonathan Safran Foer en Het is de liefde die we niet begrijpen van Bart Moeyaert.

>> Kies hier direct een geschikt boek uit (alle volwassen categorieën en genres)

>> Kies hier een officieel boek voor niveau 4 van de website van de bibliotheek

Lezen voor de leeslijst: niveau 5

Niveau 5 wordt letterkundig lezen genoemd, en is het op een na moeilijkste niveau van de leeslijst voor leerlingen. De leerling die dit niveau beheerst zit meestal in de bovenbouw, en heeft een brede interesse in literatuur en poëzie. Net als de leerling op niveau 4, ziet de leerling die een boek van niveau 5 leest verbanden in de tekst. Bij een leerling die niveau 5 beheerst gaan de verbanden echter nog iets dieper, en worden er ook verbanden gezien buiten het verhaal -zoals met andere media. Daarnaast doet deze leerling meestal zelf extra onderzoek naar de achtergrond van bijvoorbeeld een historisch personage. Voor het lezen van een boek op niveau 5 heeft een leerling van zichzelf ook kennis over literatuur nodig. Andere kenmerken van boeken op niveau 5 zijn de onherkenbaarheid van het verhaal (waarbij de verhaallijn niet lijkt op iets wat de leerling vanuit zijn of haar eigen leven kent), het soms ingewikkelde taalgebruik en de diepere betekenissen achter een verhaal. Boeken die op de leeslijst van niveau 5 staan zijn bijvoorbeeld De asielzoeker van Arnon Grunberg, De historie van mejuffrouw Sara van Betje Wolff en Aagje Deken en De komst van Joachim Stiller van Hubert Lampo.

>> Kies hier direct een geschikt boek uit (alle volwassen categorieën en genres)

>> Kies hier een officieel boek voor niveau 5 van de website van de bibliotheek

Lezen voor de leeslijst: niveau 6

Niveau 6 is het hoogste niveau dat bestaat, en wordt ook wel academisch lezen genoemd. Op deze lijst staan logischerwijs ook de meest ingewikkelde boeken, waarbij er niet alleen romans op staan, maar ook non-fictie boeken. Deze boeken kunnen over van alles gaan: filosofie, wereldpropblematiek, psychologie, sociologie en meer. De leerling die dit niveau beheerst leest voornamelijk omdat hij of zij iets wilt opsteken van het lezen, en meer over zichzelf en de wereld te weten wilt komen. Het gaat hierbij om ambitieuze leerlingen, die uiteindelijk zelf ook vaak op academisch niveau willen kunnen schrijven, en literatuuronderzoek willen doen. Boeken die op de leeslijst van niveau 6 staan hebben een diepere betekenis die meestal moeilijk te ontdekken is, en vraagt om een grote algemene kennis van de lezer. Voorbeelden van dit soort boeken die op de lijst staan zijn De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer en Mandarijnen op zwavelvuur van Willem Frederik Hermans.

>> Kies hier direct een geschikt boek uit (alle volwassen categorieën en genres)

>> Kies hier een officieel boek voor niveau 6 van de website van de bibliotheek